(30 min, 2018)

 

Schilderkunst, fotografie en experimentele film: de Amsterdamse kunstenaar Ronald Bijleveld beoefent het allemaal. Voor iedere artistieke bezigheid heeft hij een alterego in het leven geroepen. Tezamen vormen deze lieden de Zapruder Art Movement.

 

Bijleveld is een flamboyante figuur die zijn afwijkende mening niet onder stoelen of banken steekt. Hij is een autodidact en wordt niet gehinderd door enige valse bescheidenheid. Zijn onconventionele werkwijze, vrijgevochten levenshouding en stellingname tegen de status quo, hebben hem in het hokje van de zogenaamde 'outsider artist' geplaatst.

 

In een door hem zelf gecreƫerde werkelijkheid liggen genialiteit en regelrechte waanzin dicht bij elkaar.

 

 

 

Painting, photography and experimental film: Amsterdam based artist Ronald Bijleveld pursues them all, creating an alter ego for each of these arts. Together his multiple personalities make up the Zapruder Art Movement.

 

Bijleveld is a flamboyant character who does not hide his deviant views. An autodidact, he is not inhibited by any false modesty. His unconventional method, libertine attitude to life and his stand against the status quo put him in the niche of the outsider artist.

 

In his self-created reality, genius and downright madness are never far apart.